i. PRELUCRARE ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI DVS.

1) Prelucrarea datelor în scopul înregistrării și participării la congrese sau alte evenimente cu caracter medical organizate de SRE

Scopurile prelucrării datelor personale în baza consimțământului dvs. explicit sunt înregistrarea și participarea la congresele sau alte evenimente cu caracter medical organizate de SRE (denumite în continuare “evenimente SRE”), incluzând:

 • Perceperea taxei de participare la evenimentele SRE;
 • Efectuarea de rezervări, asigurarea cazării și a transportului, dacă este cazul;
 • Emiterea de ecusoane, premise de participare, programului de participare la evenimentele SRE;
 • Verificarea prezenței la evenimentele SRE;
 • Asigurarea comunicării cu participanții la evenimentele SRE, precum: primirea lucrărilor științifice care vor fi susținute în cadrul evenimentelor SRE/rezumatelor lucrărilor științifice și transmiterea de răspunsuri în legătură cu acestea, asigurarea comunicării cu participanții care solicită informații suplimentare în legătură cu evenimentele SRE;
 • Acordarea de premii pentru diverse lucrări susținute în cadrul evenimentelor SRE;
 • Emiterea diplomelor de participare la evenimentele SRE;
 • Alte activități inerente pentru desfășurarea evenimentelor SRE.

Categoriile de date personale prelucrate în scopurile enumerate anterior sunt cele menționate în formularul de înscriere online la evenimentul organizat de SRE, respectiv:

 • Date de identificare (nume și prenume; nr. de membru în cadrul Colegiului Medicilor din România; contul de membru SRE, dacă este cazul);
 • Date bancare (nr. contului bancar, banca și sucursala la care acesta este deschis);
 • Date de contact (adresă de e-mail, nr. de telefon);
 • Date referitoare la activitatea profesională (profesia și specialitatea din care faceți parte, gradul profesional și universitar, locul de muncă actual).

În cazul în care sunteți membru SRE, iar datele personale enumerate anterior se regăsesc deja în contul de membru SRE, acestea vor fi preluate automat din cont, în baza consimțământului dvs., în momentul introducerii în formularul de participare a adresei de e-mail atașate contului dvs. SRE și a parolei aferente.

Aveți dreptul să nu fiți de acord cu prelucrarea datelor personale enumerate în scopurile de mai sus, însă în acest caz nu veți putea să vă înscrieți și să participați la evenimentele SRE. Vă puteți retrage oricând consimțământul acordat anterior, dar prelucrarea efectuată anterior retragerii consimțământului va rămâne valabilă și legală.

2) Prelucrarea datelor în scopul transmiterii acestora la Colegiul Medicilor din România

Următoarele categorii de date cu caracter personal pot fi folosite pentru transmiterea către Colegiul Medicilor din România în vederea dovedirii formării profesionale continue a participanților la evenimentele SRE (pentru acumularea punctelor EMC de către participanți):

 • Date de identificare (nume și prenume; nr. de membru în cadrul Colegiului Medicilor din România);
 • Date referitoare la activitatea profesională (profesia și specialitatea din care faceți parte, gradul profesional și universitar, locul de muncă actual).

Aveți dreptul să nu fiți de acord cu această prelucrare a datelor personale, caz în care veți putea să vă înscrieți și să participați la evenimentele SRE, însă transferul datelor către Colegiul Medicilor din România nu va fi efectuat. Vă puteți retrage oricând consimțământul acordat anterior, însă prelucrarea efectuată anterior retragerii consimțământului va rămâne valabilă și legală.

ii. PRELUCRARE ÎN BAZA INTERESULUI LEGITIM AL SRE

SRE are interesul legim de a-și promova activitatea atât către personalul de specialitate, cât și către publicul larg.

Modalitatea prin care SRE își poate promova activitatea este aceea de a posta pe site-ul propriu poze de la evenimentele organizate, motiv pentru este necesară prelucrarea imaginii participanților la respectivele evenimente.

Astfel, imaginea participanților la un eveniment SRE poate fi prelucrată cu scopul de a promova respectivului eveniment.

În momentul înscrierii la evenimentul SRE, potențialii participanți vor fi informați în legătură cu această prelucrare de date personale efectuată în baza interesului legitim al SRE.

Concluzionând, dacă doriți să participați la un eveniment organizat de SRE, trebuie să aveți în vedere faptul că la respectivul eveniment se pot face fotografii care vor putea fi publicate pe site-ul SRE.