POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ENDOCRINOLOGIE (denumită în continuare și “SRE”), asociație științifică și profesională independentă a medicilor endocrinologi din România, precum și a altor specialiști cu activitate demonstrabilă în domeniul endocrinologiei, cu sediul în București, Sector 1, Bd. Aviatorilor nr. 34-38, cod poștal 011863, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de Judecătoria Sector 1 sub nr. 1608/A/2003, având cod fiscal 13854714, reprezentată legal prin Președinte Prof. Dr. Cătălina Poiană, prelucrează date personale, în calitate de operator de date cu caracter personal, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare “GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, precum și a cerințelor impuse de legislația națională.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiții care să asigure confidențialitatea și securitatea datelor personale, precum şi respectarea drepturilor dumneavoastră, în calitate de persoană vizată de prelucrare.

În prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal, vă vom explica, pe scurt, atât ce înseamnă “date cu caracter personal” și prelucrarea acestora, precum și ce date colectăm de la dvs., în ce scopuri le folosim și care este temeiul legal în baza căruia le folosim (prelucrăm). Acestea variază în funcție de categoria/categoriile de persoane vizate din care faceți parte, respectiv dacă sunteți sau doriți să deveniți membri SRE, dacă doriți să participați la congrese sau alte evenimente cu caracter medical organizate de SRE, dacă doriți să ne contactați prin formularul de contact pus la dispoziție pe site sau dacă sunteți simpli vizitatori ai site-ului nostru.

De asemenea, vă vom explica cine are acces la datele dvs. personale, care este perioada de stocare a datelor, precum și ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și unde vă puteți exercita aceste drepturi, inclusiv dreptul de a vă opune prelucrării sau de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare exprimat anterior.

Ce înseamnă datele cu caracter personal (datele personale)?

Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, direct sau indirect.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal (datelor personale)?

Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, utilizarea, organizarea, consultarea, combinarea, stocarea, modificarea, extragerea, transmiterea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Cui aparțin datele personale pe care le prelucrăm (sau cine sunt persoanele vizate de prelucrare)?

Persoanele vizate de prelucrarea de către SRE a datelor personale pot aparține următoarelor categorii:
a) Persoanele care doresc să devină sau sunt deja membri SRE;
b) Participanții la evenimente cu caracter medical organizate de SRE, indiferent dacă aceștia sunt membri SRE sau nu;
c) Persoane care vizitează site-ul SRE;
d) Persoane care ne contactează prin formularul de contact disponibil pe site-ul SRE;

De unde obținem datele dvs. personale?

Colectăm datele cu caracter personal direct de la dvs., fie în momentul în care ne accesați site-ul (prin module cookies), fie în momentul în care ne contactați prin intermediul formularului de contact pus la dispoziție pe site-ul SRE ori în momentul în care vă înregistrați pentru participarea la un eveniment SRE, fie în momentul în care ne trimiteți cererea dvs. de înscriere ca membru SRE.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, de ce le prelucrăm și în baza cărui temei legal?

SRE prelucrează date, în calitate de operator de date cu caracter personal, în funcție de categoria/categoriile următoare în care vă regăsiți:

I. DACĂ SUNTEȚI SAU DORIȚI SĂ DEVENIȚI MEMBRU SRE

i. PRELUCRAREA ESTE NECESARĂ PENTRU ADERAREA DVS. LA ASOCIAȚIA SRE ȘI RESPECTAREA STATUTULUI SRE

În momentul în care doriți să vă înscrieți ca membru SRE, vă obligați să respectați Statutul SRE. Prevederile statutare prevăd în sarcina dvs. mai multe obligații care necesită prelucrarea datelor personale de către SRE, precum și drepturi rezervate membrilor SRE pentru exercitarea cărora este necesar să vă prelucrăm anumite date personale.

Prin urmare, atât pentru înscrierea dvs. ca membru SRE (aderarea la Asociația SRE), cât și pentru a asigura exercitarea drepturilor dvs. și executarea obligațiilor prevăzute de Statutul SRE pentru membrii asociației, inclusiv perceperea cotizației de membru SRE, putem prelucra următoarele categorii de date personale:

 • Date de identificare: (nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, CNP, serie și număr carte de identitate/pașaport, semnătură);
 • Date de contact: adresa de e-mail; nr. de telefon, adresă poștală de corespondență;
 • Date bancare în vederea menținerii evidenței achitării cotizațiilor (nr. cont bancar, banca și sucursala la care a fost deschis contul bancar);
 • Date referitoare la activitatea profesională (precum profesia, specialitatea, gradul profesional și universitar, denumirea și adresa locului de muncă actual și ale locurilor de muncă anterioare, funcția deținută, entitățile de învățământ absolvite).

Dacă cererea dvs. de înscriere în SRE a fost aprobată, vi se va crea cont online de membru SRE pe site-ul www.sre.ro, utilizându-se numele și prenumele dvs., precum și adresa de e-mail, aceste date fiind colectate în mod direct de la dvs. prin cererea de înscriere în SRE.

Ulterior, dvs. aveți posibilitatea de a completa în contul de membru SRE anumite date personale dintre cele enumerate în cadrul acestei secțiuni, care pot fi vizualizate atât de persoanele din conducerea SRE și/sau personalul asociației, cât și de către dezvoltatorul IT care se ocupă de mentenanța și gestiunea site-ului și de firma specializată care asigură găzduirea site-ului.

Ceilalți membri SRE pot vizualiza datele personale pe care dvs. le-ați completat în contul de membru SRE doar în cazul în care v-ați exprimat consimțământul, prin bifarea în contul de membru a acestei opțiuni (opțiunea ca ceilalți membri SRE să poate vizualiza datele introduse de dvs. în contul de membru SRE).

Celelalte date personale menționate în cererea de înscriere în SRE, dar care nu se regăsesc în contul online de membru SRE, precum și cele necesare pentru asigurarea exercitării drepturilor și executării obligațiilor prevăzute de Statutul SRE (precum seria și numărul cărții de identitate/pașaportului sau datele bancare) nu pot fi vizualizate de alți membri SRE, ci doar de persoanele din conducerea SRE și/sau personalul asociației.

De asemenea, adresa de e-mail va putea fi utilizată și pentru atingerea scopurilor asociației SRE, respectiv difuzarea informației de specialitate și ridicarea nivelului științific și tehnic al membrilor asociației.

ii. PRELUCRAREA ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI DVS.

SRE poate prelucra adresa dvs. de e-mail cu scopul de a vă informa în legătură cu activitatea SRE, în cazul în care avem consimțământul dvs. în acest sens.

Puteți să nu fiți de acord cu prelucrarea adresei dvs. de e-mail în acest scop ori, dacă ați fost de acord cu prelucrarea în acest scop în trecut, însă nu mai doriți să primiți e-mailuri în legătură cu activitatea SRE, vă puteți dezabona oricând, gratuit și fără a fi necesară vreo motivare a dezabonării.

Dezabonarea nu va afecta calitatea dvs. de membru SRE și nu vă va împiedica să exercitați drepturile pe care le aveți în această calitate.

II. DACĂ DORIȚI SĂ PARTICIPAȚI LA CONFERINȚE ORGANIZATE DE SRE, INDIFERENT DACĂ SUNTEȚI MEMBRU SRE SAU NU

i. PRELUCRARE ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI DVS.

1) Prelucrarea datelor în scopul înregistrării și participării la congrese sau alte evenimente cu caracter medical organizate de SRE

Scopurile prelucrării datelor personale în baza consimțământului dvs. explicit sunt înregistrarea și participarea la congresele sau alte evenimente cu caracter medical organizate de SRE (denumite în continuare “evenimente SRE”), incluzând:

 • Perceperea taxei de participare la evenimentele SRE;
 • Efectuarea de rezervări, asigurarea cazării și a transportului, dacă este cazul;
 • Emiterea de ecusoane, premise de participare, programului de participare la evenimentele SRE;
 • Verificarea prezenței la evenimentele SRE;
 • Asigurarea comunicării cu participanții la evenimentele SRE, precum: primirea lucrărilor științifice care vor fi susținute în cadrul evenimentelor SRE/rezumatelor lucrărilor științifice și transmiterea de răspunsuri în legătură cu acestea, asigurarea comunicării cu participanții care solicită informații suplimentare în legătură cu evenimentele SRE;
 • Acordarea de premii pentru diverse lucrări susținute în cadrul evenimentelor SRE;
 • Emiterea diplomelor de participare la evenimentele SRE;
 • Alte activități inerente pentru desfășurarea evenimentelor SRE.

Categoriile de date personale prelucrate în scopurile enumerate anterior sunt cele menționate în formularul de înscriere online la evenimentul organizat de SRE, respectiv:

 • Date de identificare (nume și prenume; nr. de membru în cadrul Colegiului Medicilor din România; contul de membru SRE, dacă este cazul);
 • Date bancare (nr. contului bancar, banca și sucursala la care acesta este deschis);
 • Date de contact (adresă de e-mail, nr. de telefon);
 • Date referitoare la activitatea profesională (profesia și specialitatea din care faceți parte, gradul profesional și universitar, locul de muncă actual).

În cazul în care sunteți membru SRE, iar datele personale enumerate anterior se regăsesc deja în contul de membru SRE, acestea vor fi preluate automat din cont, în baza consimțământului dvs., în momentul introducerii în formularul de participare a adresei de e-mail atașate contului dvs. SRE și a parolei aferente.

Aveți dreptul să nu fiți de acord cu prelucrarea datelor personale enumerate în scopurile de mai sus, însă în acest caz nu veți putea să vă înscrieți și să participați la evenimentele SRE. Vă puteți retrage oricând consimțământul acordat anterior, dar prelucrarea efectuată anterior retragerii consimțământului va rămâne valabilă și legală.

2) Prelucrarea datelor în scopul transmiterii acestora la Colegiul Medicilor din România

Următoarele categorii de date cu caracter personal pot fi folosite pentru transmiterea către Colegiul Medicilor din România în vederea dovedirii formării profesionale continue a participanților la evenimentele SRE (pentru acumularea punctelor EMC de către participanți):

 • Date de identificare (nume și prenume; nr. de membru în cadrul Colegiului Medicilor din România);
 • Date referitoare la activitatea profesională (profesia și specialitatea din care faceți parte, gradul profesional și universitar, locul de muncă actual).

Aveți dreptul să nu fiți de acord cu această prelucrare a datelor personale, caz în care veți putea să vă înscrieți și să participați la evenimentele SRE, însă transferul datelor către Colegiul Medicilor din România nu va fi efectuat. Vă puteți retrage oricând consimțământul acordat anterior, însă prelucrarea efectuată anterior retragerii consimțământului va rămâne valabilă și legală.

ii. PRELUCRARE ÎN BAZA INTERESULUI LEGITIM AL SRE

SRE are interesul legim de a-și promova activitatea atât către personalul de specialitate, cât și către publicul larg.

Modalitatea prin care SRE își poate promova activitatea este aceea de a posta pe site-ul propriu poze de la evenimentele organizate, motiv pentru este necesară prelucrarea imaginii participanților la respectivele evenimente.

Astfel, imaginea participanților la un eveniment SRE poate fi prelucrată cu scopul de a promova respectivului eveniment.

În momentul înscrierii la evenimentul SRE, potențialii participanți vor fi informați în legătură cu această prelucrare de date personale efectuată în baza interesului legitim al SRE.

Concluzionând, dacă doriți să participați la un eveniment organizat de SRE, trebuie să aveți în vedere faptul că la respectivul eveniment se pot face fotografii care vor putea fi publicate pe site-ul SRE.

III. DACĂ VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU

Vă rugăm să citiți cu atenție Politica privind cookies a site-ului nostru.

IV. DACĂ NE CONTACTAȚI PRIN INTERMEDIUL FORMULARULUI DE CONTACT PUS LA DISPOZIȚIE PE SITE

Pentru a vă putea răspunde la întrebările adresate sau la informațiile pe care ni le transmiteți prin formularul de contact, putem colecta, în baza consimțământului dvs. exprimat odată cu transmiterea mesajului, următoarele date cu caracter personal:

 • Date de identificare (nume și prenume);
 • Date de contact (adresă de e-mail).
Cine are acces la datele dvs. și cui i le putem transmite?
I. DACĂ SUNTEȚI SAU DORIȚI SĂ DEVENIȚI MEMBRU SRE

Dacă cererea dvs. de înscriere în SRE a fost aprobată, vi se va crea cont online de membru SRE pe site-ul www.sre.ro, utilizându-se numele și prenumele dvs., precum și adresa de e-mail, aceste date fiind colectate în mod direct de la dvs. prin cererea de înscriere în SRE.

Ulterior, dvs. aveți posibilitatea de a completa în contul de membru SRE anumite date personale, care pot fi vizualizate atât de persoanele din conducerea SRE și/sau personalul asociației, cât și de către dezvoltatorul IT care se ocupă de mentenanța și gestiunea site-ului, precum și de firma specializată care asigură găzduirea site-ului.

Ceilalți membri SRE pot vizualiza datele personale pe care dvs. le-ați completat în contul de membru SRE doar în cazul în care v-ați exprimat consimțământul, prin bifarea în contul de membru a acestei opțiuni (opțiunea ca ceilalți membri SRE să poate vizualiza datele introduse de dvs. în contul de membru SRE).

Celelalte date personale menționate în cererea de înscriere în SRE, dar care nu se regăsesc în contul online de membru SRE, precum și cele necesare pentru asigurarea exercitării drepturilor și executării obligațiilor prevăzute de Statutul SRE (precum seria și numărul cărții de identitate/pașaportului sau datele bancare) nu pot fi vizualizate de alți membri SRE, ci doar de persoanele din conducerea SRE și/sau personalul asociației.

II. DACĂ DORIȚI SĂ PARTICIPAȚI LA CONFERINȚE ORGANIZATE DE SRE, INDIFERENT DACĂ SUNTEȚI MEMBRU SRE SAU NU

În cazul în care nu sunteți membru SRE, ci doriți doar să vă înscrieți la evenimente SRE, datele introduse în formularul de participare nu pot fi vizualitate și/sau accesate de membrii SRE, ci doar de personalul SRE și, dacă este cazul, de persoanele din conducerea SRE.

La datele dvs. personale pot avea acces și dezvoltatorul IT care se ocupă de mentenanța și gestiunea site-ului și firma specializată care asigură găzduirea site-ului, precum și agențiile care organizează evenimentele SRE și, dacă este cazul, subcontractorii acestora.

Dezvoltatorul IT, firma specializată ce asigură găzduirea site-ului și agențiile organizatoare de evenimente sau, dacă este cazul, subcontractorii acestor agenții nu au dreptul să folosească datele dvs. personale în alte scopuri decât cele stabilite de SRE (care au fost
enumerate anterior).

În acest sens, precizăm că agențiile organizatoare de evenimente și, dacă este cazul, subcontractorii acestora nu au dreptul să folosească datele dvs. în scopuri comerciale și nici pentru promovarea personală.

O parte din datele dvs. personale (nume și prenume; nr. de membru în cadrul Colegiului Medicilor din România, date referitoare la activitatea profesională) pot fi transmise Colegiului Medicilor din România ulterior participării la evenimentele SRE, dacă avem consimțământul dvs. expres în acest sens.

III. DACĂ VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU

Vă rugăm să citiți cu atenție Politica privind cookies a site-ului nostru.

IV. DACĂ NE CONTACTAȚI PRIN INTERMEDIUL FORMULARULUI DE CONTACT PUS LA DISPOZIȚIE PE SITE

În cazul în care ne contactați prin intermediul formularului de contact pus la dispoziție de site-ul SRE, datele dvs. vor putea fi accesate de personalul din cadrul SRE care va fi implicat în acordarea unui răspuns la întrebările dvs. sau care va comunica cu dvs. și, dacă este cazul, de persoanele din conducerea SRE.

De asemenea, la datele dvs. personale pot avea acces și dezvoltatorul IT care se ocupă de mentenanța și gestiunea site-ului, precum și firma specializată care asigură găzduirea site-ului.

V. PRECIZĂRI VALABILE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE

Putem transmite datele dvs. cu caracter personal către instituții și/sau autorități publice (precum poliție, parchet, instanțe judecătorești, executori judecătorești etc.) la solicitarea acestora, dacă trasferul datelor este necesar, iar solicitarea are la bază un temei legal.

În plus, vom depune toate eforturile necesare pentru ca datele dvs. să nu părăsească Spațiul Economic European (SEE). În măsura în care va trebui să transferăm datele dvs. personale în afara SEE, ne vom asigură că acest transfer este legitim și sigur, având la bază
consimțământul dvs. informat și explicit ori alt temei legal prevăzut de GDPR.

Cât timp păstrăm (stocăm datele dvs.)?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor prelucrării, care diferă de la caz la caz.

În cazul în care prelucrarea datelor se efectuează în baza consimțământului dvs., acestea nu vor mai fi prelucrate după ce vă retrageți consimțământul. Retragerea consimțământului nu va afecta însă valabilitatea si legalitatea prelucrării efectuate anterior.

Ulterior, datele dvs. cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Cu toate acestea, în anumite situații expres reglementate, vom putea stoca datele dvs. pe o perioadă mai lungă, dacă legea ne obligă în acest sens.

Care sunt drepturile dvs. și cum vi le puteți exercita?

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. – dreptul de a primi informații detaliate cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de SRE, conform celor menționate în prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de acces asupra datelor – puteți solicita și obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către SRE, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea. La cerere, SRE vă va elibera și o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate.
 • Dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor personale în situațiile expres reglementate de lege, în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală. Cu toate acestea, SRE poate anonimiza respectivele date și continua prelucrarea în scopuri statistice.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile expres reglementate de lege, în special în cazul în care contestați exactitatea respectivelor date personale (pe perioada necesară pentru a analiza dacă acele date sunt sau nu exacte) ori în cazul în care prelucrarea se dovedește a fi ilegală, dar dvs. nu doriți ștergerea respectivelor date, ci doar restricționarea prelucrării;
 • Dreptul de opoziție – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. personale întemeiate pe interesul legitim al SRE, din motive precum situația particulară în care vă aflați;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita transferul datelor dvs. cu caracter personal către un alt operator de date, într-un format structurat, care poate fi citit automat. Acest drept este aplicabil numai în cazul în care prelucrarea datelor personale are ca temei legal fie necesitatea prelucrării pentru aderarea dvs. la asociația SRE și respectarea Statutului SRE, fie consimțământul dvs., iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea datelor personale se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând, în mod gratuit și fără să fie necesar să vă motivați în vreun fel opțiunea. Retragerea consimțământului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă și legală;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate de prelucrare a datelor care ar putea fi luate de către SRE – în cazul în care SRE ia decizii automate în legătură cu datele dvs. personale, puteți fie să cereți și să obțineți intervenția umană, fie să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare ori să contestați decizia automată.
 • Dreptul de a depune plângere – dacă considerați că acest lucru este necesar, puteți depune plângere în legătură cu modalitatea de prelucrare de către SRE a datelor cu caracter personal atât la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cât și în fața instanței judecătorești competente.

Cu toate acestea, este important de reținut faptul că drepturile enumerate mai sus nu sunt drepturi absolute. Prin urmare, există excepții cu privire la exercitarea acestora, motiv pentru care fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să putem decide dacă aceasta este sau nu întemeiată. În măsura în care cererea este întemeiată, vom proceda conform solicitării dvs. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor dvs. de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

Cererile pentru exercitarea unui drept sau mai multor drepturi din cele enumerate anterior se transmit către Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul SRE, fie la sediul SRE din București, Sector 1, Bd. Aviatorilor nr. 34-38, cod poștal 011863, fie pe adresa de e-
mail protectiadatelor@sre.ro.

Ca regulă, cererea dvs. va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 1 lună de la primirea acesteia. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit cu maximum 2 luni dacă situația dvs. este deosebit de complexă sau numărul cererilor este foarte mare, caz în care vă vom comunica motivele întârzierii în termen de cel mult 1 lună de la primirea cererii.

Dacă nu vă putem identifica, nu vom putea da curs cererii dvs., motiv pentru care cererile anonime nu vor fi luate în considerare.

Cum ne puteți contacta?

Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat și în cazul în care există nelămuriri cu privire la orice alt aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal. Acesta poate fi contactat fie prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul SRE amintit anterior, cu mențiunea că cererea este în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, fie prin e-mail la adresa protectiadatelor@sre.ro.

Ultima actualizare a prezentei politici: 14 februarie 2019.

Comunicate

Plata cotizatiei anuale de membru prin transfer bancar

Stimati colegi, In cazul in care alegeti sa platiti cotizatia anuala de membru SRE prin transfer bancar, va rugam sa efectuati plata cu noile tarife majorate de la 1 ianuarie 2024 (75 lei pentru medici rezidenti si biologi/chimisti/fizicieni generalist, respectiv 150...

Update cotizatie anuala membru SRE

Stimati colegi, Conform deciziei Boardului SRE din 20 decembrie 2023 va anuntam ca incepand cu data de 1 ianuarie 2024 cotizatia de membru va fi majorata astfel: 150 lei pentru medici specialisti/primari si biologi/chimisti/fizicieni specialisti/principali si 75 lei...

Reamintire 2 – Convocarea Adunarii Generale a SRE

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII ROMÂNE DE ENDOCRINOLOGIE Stimați colegi, În temeiul Statutului Societății Române de Endocrinologie, Se convoacă Adunarea Generală a Societății Române de Endocrinologie în ședință ordinară, care se va desfășura la data de...