TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

a aplicației de auxologie a Societății Române de Endocrinologie

 

Societatea Română de Endocrinologie, cu sediul în București, Sector 1, Bd. Aviatorilor nr. 34-38, cod poștal 011863, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de Judecătoria Sector 1 sub nr. 1608/A/2003, având cod fiscal 13854714, tel/fax: +40213177430, adresă de e-mail office@sre.ro, reprezentată legal prin Președinte Prof. Dr. Cătălina Poiană, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare a aplicației de axuologie, iar în cazul în care nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu utilizați serviciile furnizate prin intermediul aplicației.

i. CONDIȚII GENERALE

Acest document, în ceea ce vă privește, reprezintă un acord ce guvernează folosirea de către dvs. a serviciilor oferite de SRE prin intermediul aplicației de auxologie disponibile pe pagina www.auxologie.sre.ro. Totodată, creează un contract între noi și dvs., în calitate de Utilizator.

Informațiile și instrumentele pe care le punem la dispoziție prin intermediul Aplicației accesate sunt furnizate doar în scopuri informaționale.

Serviciile oferite nu sunt în niciun caz menite să ofere certitudine în ceea ce privește diagnosticarea, să recomande un anumit produs sau terapie sau să înlocuiască judecata clinică a unui profesionist calificat în domeniul medical.

Prin intermediul Aplicației ce vă este pusă la dispoziție, aveți posibilitatea de a analiza statura si statusul ponderal al copilului/copiilor sau al pacienților dvs., în funcție de caz, precum și să monitorizați evoluția acestora.

Dacă sunteți un consumator care alege să beneficieze de Serviciile care sunt puse la dispoziție prin intermediul Aplicației, nu trebuie să considerați informațiile primite sfaturi medicale profesionale și nici nu trebuie să utilizați Aplicația ca înlocuitor al oricărei relații cu medicul dumneavoastră sau cu un alt profesionist calificat. În ceea ce privește îngrijorările medicale, inclusiv deciziile privind medicamentele și alte tratamente, pacienții ar trebui să consulte întotdeauna un medic.

Dacă sunteți un profesionist în domeniul sănătății, respectiv membru al SRE, confirmați faptul că sunteți singurul responsabil pentru evaluarea informațiilor obținute prin intermediul Aplicației și pentru utilizarea corectă sau incorectă a acestor informații în legătură cu deciziile dvs. de diagnosticare și de tratament. Sunteți de acord că sunteți singurul răspunzător pentru respectarea tuturor legilor și standardelor de practică profesională aplicabile dvs. sau a altor profesii relevante în domeniul sănătății.

II. DEFINIȚII

a) SRE – Societatea Română de Endocrinologie;
b) Aplicația – aplicația web de auxologie a SRE, disponibilă la adresa www.auxologie.sre.ro;
c) Servicii – serviciile oferite prin intermediul Aplicației, constând în posibilitatea de a analiza statura si statusul ponderal al copilului/copiilor sau al pacienților dvs., în funcție de caz, precum și să monitorizați evoluția acestora;
d) Copil – persoană fizică care nu a împlinit vârsta de 18 ani;
e) Termenii de Utilizare – Termenii și Condițiile de Utilizare din prezentul document;
f) Utilizator al Aplicației – orice persoană fizică care acceptă Termenii de Utilizare și Politica de Confidențialitate și care beneficiază de serviciile oferite prin intermediul Aplicației sau o parte din acestea;
g) Contul de Utilizator – contul creat de către un Utilizator prin intermediul aplicației disponibile la adresa www.auxologie.sre.ro. Prin crearea contului, Utilizatorul garantează realitatea şi acurateţea informaţiilor oferite;
h) Identificator – cod de identificare atribuit unui copil de către un Utilizator al Aplicației, format din 3 litere urmate de 3 cifre; Utilizatorul Aplicației este singurul care cunoaște un identificator atribuit de el și nu are dreptul să-l dezvăluie terților.

III. APLICAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

Termenii de Utilizare se aplică în cazul folosirii Aplicației disponibile la adresa auxologie.sre.ro.

IV. PREȚUL UTILIZĂRII APLICAȚIEI

Utilizarea Aplicației nu presupune niciun cost, serviciile oferite prin intermediul Aplicației fiind gratuite.

V. MODALITĂȚILE DE UTILIZARE A APLICAȚIEI

a) Utilizarea Aplicației fără crearea unui Cont de Utilizator

În cazul în care sunteți de acord cu Termenii de Utilizare și cu Politica de Confidențialitate a Aplicației, puteți folosi o parte din Serviciile oferite prin Aplicație fără a fi necesar să vă creați Cont de Utilizator.

Prin intermediul Aplicației, puteți efectua o măsurătoare a copilului dvs. introducând un număr redus de date, respectiv sexul copilului, data nașterii, înălțimea (cm), greutatea (kg), talia (cm), precum și data efectuării măsurătorii.

Astfel, se vor genera automat indicele de masa corporală, aprecierea înălțimii și circumferința abdominală pentru copilul ale cărui date au fost introduse în aplicație.

Datele introduse de dvs. în Aplicație sunt anonime pentru SRE. Datele introduse și rezultatele generate nu vor fi salvate.

b) Utilizarea Aplicației prin crearea unui Cont de Utilizator

În cazul în care sunteți de acord cu Termenii de Utilizare și cu Politica de Confidențialitate a Aplicației, vă puteți crea cont pe www.auxologie.sre.ro pentru a accesa toate Serviciile puse la dispoziție prin intermediul aplicației de auxologie furnizate de SRE.

Pentru crearea Contului de Utilizator și înregistrarea în Aplicație, va trebui să ne furnizați numele, prenumele și adresa dvs. de e-mail (“Informații de înregistrare”) și să selectați o parolă care va fi asociată contului dvs. Ulterior, veți primi un e-mail conținând un link, pe
care va trebuie să îl accesați ca să confirmați înregistrarea și să activați contul dvs.

Ulterior, veți putea accesa contul dvs. prin intermediul câmpului “LogIn”. Astfel, veți putea efectua măsurători pentru copiii dvs. și veți putea monitoriza evoluția acestora prin intermediul creării unei “Fișe a copilului”. În cadrul acestei fișe, puteți introduce sexul copilului dvs., data nașterii, indici antropometrici ai copilului (ex. înălțime, lungime, greutate, circumferința craniană), date despre sarcină și perioada de alăptare a acestuia, precum și indici antropometrici ai părinților.

Pe baza informațiilor completate, se vor genera automat anumite informații și grafice în legătură cu indicele de masă corporală (IMC), aprecierea înălțimii, circumferința abdominală. De asemenea,având în vedere că datele din fișa copilului se pot salva, se va putea observa evoluția acestora în timp, precum și viteza de creștere (cm/an). În plus, aplicația vă permite să printați graficele amintite anterior.

Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, confirmați faptul că nu veți introduce în Aplicație date referitoare la numele și/sau prenumele copilului sau identificatori unici la nivel național, precum CNP sau seria și nr. actului de identitate. Identificarea de către dvs. a
copiilor pentru care ați creat o fișă a copilului se va face exclusiv prin utilizarea unui cod de identificare pe care îl veți atribui dvs. intern și pe care îl veți cunoaște doar dvs. (identificator format din 3 litere urmate de 3 cifre). De asemenea, confirmați faptul că
datele introduse de dvs. în Aplicație nu vor conține nicio informație suplimentară care să facă posibilă indentificarea copiilor prin combinarea datelor introduse.

Nici SRE, prin personalul acestuia, nici societățile specializate care asigură mentenanța Aplicației și/sau a Site-ului nu au dreptul și nu vă vor cere sub nicio circumstanță dezvăluirea identității copilului căruia îi aparține un cod de identificare introdus.

Datele introduse de dvs. în Aplicație sunt anonime pentru SRE, iar SRE le poate folosi în scopuri statistice.

c) Utilizarea aplicației în cadrul activității profesionale de către membrii SRE

În cazul în care sunteți membru SRE, beneficiați automat de cont pe site-ul www.auxologie.sre.ro și nu mai trebuie să treceți prin etapa înregistrării în Aplicație. Cu toate acestea, pentru utilizarea efectivă a Aplicației, este necesar să fiți de acord cu Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate a Aplicației înainte de a crea prima “Fișă a copilului”. În cazul în care nu sunteți de acord cu acestea, nu veți putea utiliza în mod efectiv aplicația.

Ulterior, veți putea folosi aplicația în cadrul activității profesionale, inclusiv pentru a putea monitoriza evoluția copiilor care se află în evidențele dvs. (pacienții dvs). Puteți utiliza aplicația prin intermediul creării unei “Fișe a copilului”, unde puteți introduce sexul copilului, data nașterii, indici antropometrici ai copilului (ex. înălțime, lungime, greutate, circumferința craniană), date despre sarcină și perioada de alăptare a acestuia, precum și indici antropometrici ai părinților.

Pe baza informațiilor completate, se vor genera automat anumite informații și grafice în legătură cu indicele de masă corporală (IMC), aprecierea înălțimii, circumferința abdominală. De asemenea,având în vedere că datele din fișa copilului se pot salva, se va putea observa evoluția acestora în timp, precum și viteza de creștere (cm/an). În plus, aplicația vă permite să printați graficele amintite anterior.

Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, confirmați faptul că nu veți introduce în Aplicație date referitoare la numele și/sau prenumele copilului sau identificatori unici la nivel național, precum CNP sau seria și nr. actului de identitate. Identificarea de către dvs. a
copiilor pentru care ați creat o fișă a copilului se va face exclusiv prin utilizarea unui cod de identificare pe care îl veți atribui dvs. intern și pe care îl veți cunoaște doar dvs. (identificator format din 3 litere urmate de 3 cifre). De asemenea, confirmați faptul că
datele introduse de dvs. în Aplicație nu vor conține nicio informație suplimentară care să facă posibilă indentificarea copiilor prin combinarea datelor introduse.

Documentul/documentele conținând numele pacienților vor rămâne exclusiv în posesia dvs.

Nici SRE, prin personalul acestuia, nici societățile specializate care asigură mentenanța Aplicației și/sau a Site-ului nu au dreptul și nu vă vor cere sub nicio circumstanță dezvăluirea identității copilului căruia îi aparține un cod de identificare introdus.

Având în vedere faptul că sunteți ținut de secretul profesional, aveți obligația de a nu divulga codul de identificare al copilului niciunei alte persoane în afară de dvs. sau personalul dvs., cu condiția ca acesta să fie ținut la rândul său de o obligație de confidențialitate.

De asemenea, în legătură cu datele colectate de dvs. pentru a le introduce în Aplicație, sunteți operator de date cu caracter personal, având obligația de a respecta cerințele Regulamentului (UE) 2016/679. În acest sens, sunteți obligat să luați toate măsurile
necesare pentru a preveni identificarea copiilor sau posibilitatea ca aceștia să devină identificabili, fie că este vorba de măsuri juridice, tehnice sau organizatorice.

Datele introduse de dvs. în Aplicație sunt anonime pentru SRE, iar SRE le poate folosi în scopuri statistice.

d) Ștergerea Contului de Utilizator
Indiferent de calitatea dvs., respectiv dacă sunteți sau nu membru al SRE, vă puteți șterge în orice moment Contul de Utilizator, fără niciun cost suplimentar.

VI. RĂSPUNDEREA PENTRU ACCESUL LA APLICAȚIE

Utilizatorul este unicul răspunzător pentru alegerea parolei și păstrarea acesteia în condiţii de siguranţă.

Utilizatorul nu va fi exonerat de răspundere în cazul pricinuirii unor daune Societății Române de Endocrinologie sau unor terțe persoane prin utilizarea neautorizată a contului, inclusiv în cazul utilizării contului de către alte persoane.

În cazul utilizării neautorizate a contului, Utilizatorul va putea solicita suspendarea Contului de Utilizator prin transmiterea unei solicitări de suspendare către SRE, utilizând datele de contact de la finalul prezentului document.

VII. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul înţelege faptul că Serviciul, respectiv conţinutul aplicației disponibile la adresa auxologie.sre.ro, inclusiv elementele de grafică, codurile de programare, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitatilor prezente și viitoare formează obiectul drepturilor de autor, fiind proprietatea SRE, şi sunt protejate conform legislației privind drepturile de autor.

Utilizatorul dobândeşte un drept limitat de utilizare a Serviciilor, conform celor stipulate în prezentul document.

VIII. ÎNCĂLCAREA TERMENILOR SI CONDIŢIILOR

În cazul nerespectării Termenilor de Utilizare, SRE are dreptul de a suspenda sau de a anula orice Cont de Utilizator fără notificare prealabilă.

IX. MODIFICAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

Utilizatorul a fost informat și acceptă faptul că SRE își rezervă dreptul de a modifica Termenii de Utilizare. Modificările efectuate vor fi aduse la cunoștința Utilizatorilor printr-o notificare, înainte ca modificarea să producă efecte.

Folosirea în continuare a Aplicației reprezintă acceptarea tuturor modificărilor aduse Termenilor de Utilizare.

X. NOTIFICĂRI

În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acesteia din urmă în scris.

Cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel în cuprinsul prezentului document, Utilizatorul este de acord să primească toate comunicările ce vizează derularea prezentului contract prin adresa de e-mail comunicată în formularul de înregistrare în Aplicație.

Utilizatorul va înainta notificările/comunicările către SRE la adresa de e-mail: office@sre.ro.

În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poștă, ea va lua forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire ce se consideră că a fost primită de destinatar la data menţionată pe dovada de primire. În cazul comunicărilor prin e-mail, Utilizatorul va primi un mesaj de confirmare din partea SRE.

XI. LEGEA APLICABILĂ. REZOLVAREA LITIGIILOR

Legea aplicabilă este legea română, atât în ceea ce priveşte executarea obligaţiilor ce derivă din prezentul contract, cât și în ceea ce priveşte orice aspect legat de interpretarea, aplicarea și/ sau întinderea efectelor sale, fără nicio excepţie.

Orice neînțelegere în legătură cu executarea contractului va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătorești competente de la sediul SRE.

XII. PREVEDERI FINALE

Orice reclamație cu privire la funcționarea Aplicației va fi adresată fie la sediul SRE, fie pe adresa de e-mail office@sre.ro .

Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, Utilizatorul declară că are vârsta necesară și capacitatea de a încheia prezentul contract.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

a aplicației de auxologie a Societății Române de Endocrinologie

 

Începând cu data de 25 mai 2018, se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare “GDPR”), care schimbă la nivel european legislația referitoare la protecția datelor cu caracter personal aparținând persoanelor fizice.

Prin urmare, dorim să fim transparenți și să ne asigurăm că sunteți informat cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, scopurile în care acestea sunt utilizate, dar și cu privire la drepturile dumneavoastră.

I. DEFINIȚII

SRE reprezintă Societatea Română de Endocrinologie.

Aplicația de auxologie este aplicația web a SRE, disponibilă la adresa www.auxologie.sre.ro.

Contul de Utilizator – contul creat de către orice persoană fizică prin intermediul Aplicației de Auxologie. Odată cu crearea contului, Utilizatorul acceptă Termenii și Condițiile de Utilizare a Aplicației de Auxologie, precum și prezenta Politică de Confidențialitate.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

II. CINE PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI?

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ENDOCRINOLOGIE (denumită în continuare și “SRE”), asociație științifică și profesională independentă a medicilor endocrinologi din România, precum și a altor specialiști cu activitate demonstrabilă în domeniul endocrinologiei, cu sediul în București, Sector 1, Bd. Aviatorilor nr. 34-38, cod poștal 011863, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de Judecătoria Sector 1 sub nr. 1608/A/2003, având cod fiscal 13854714, reprezentată legal prin Președinte Prof. Dr. Cătălina Poiană, prelucrează date personale, în calitate de operator de date cu caracter personal, în scopuri legitime.

Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, fie la sediul SRE amintit anterior, cu mențiunea că cererea este în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, fie prin e-mail la adresa protectiadatelor@sre.ro.

III. CUI APARȚIN DATELE PE CARE LE PRELUCRĂM?

Persoanele vizate de prelucrarea datelor potrivit celor menționate în prezenta Politică de Confidențialitate sunt persoanele fizice care accesează site-ul www.auxologie.sre.ro și/sau utilizează Aplicația de auxologie.

IV. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM ȘI CARE SUNT SCOPURILE ȘI TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII?

1. ACCESAREA SITE-ULUI www.auxologie.sre.ro

În momentul accesării de către dvs. a site-ului www.auxologie.sre.ro, browserul utilizat pe terminalul dumneavoastră transmite automat către server-ul paginii noastre web următoarele date:
a) Adresa de protocol internet (IP) a dispozitivului conectat la internet care solicită accesul;
b) Data și ora accesului;
c) Numele și URL-ul fișierului accesat;
d) Pagina de internet / aplicația de la care s-a realizat accesul (Referrer URL);
e) Browserul folosit de dumneavoastră, respectiv sistemul de operare al dispozitivului, precum și numele furnizorului dumneavoastră de acces.

Scopurile prelucrării datelor de mai sus sunt următoarele:
a) Asigurarea configurării necesare pentru conexiune;
b) Asigurarea utilizării normale a aplicației noastre de auxologie;
c) Evaluarea securității și stabilității de sistem

Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele enumerate mai sus este art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul (UE) 2016/679 – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

Interesele nostre legitime rezultă din scopurile prelucrării datelor menționate anterior.

2. ÎNREGISTRAREA ÎN CADRUL APLICAȚIEI DE AUXOLOGIE

Pentru a vă putea crea Contul de Utilizator, vă solicităm următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele și adresa dvs. de e-mail.

În cazul în care sunteți membru SRE, vi se creează în mod automat cont pe pagina auxologie.sre.ro, utilizându-se numele și prenumele dvs., precum și adresa de e-mail, aceste date fiind colectate în mod direct de la dvs. prin cererea de înscriere în SRE. Cu
toate acestea, pentru utilizarea efectivă a Aplicației, este necesar să fiți de acord cu Termenii și Condițiile de Utilizare a Aplicației, precum și cu prezenta Politică de Confidențialitate.

Scopul prelucrării acestor date este acela de a putea încheia contractul format prin acceptarea de către dvs. a Termenilor și Condițiilor de Utilizare a Aplicației de Auxologie, precum și acela de a vă putea presta serviciile oferite prin intermediul Aplicației de Auxologie.

Temeiul legal în baza căruia prelucrăm datele enumerate mai sus este art.6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679 – prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și noi.

V. CÂT TIMP PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și, implicit, păstrate de către Societatea de Endocrinologie (SRE) pe perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate aceste date.

Astfel, datele dvs necesare pentru înregistrarea pe în cadrul Aplicației de Auxologie vor fi stocate până în momentul în care Contul dvs. de Utilizator este șters. Cu toate acestea, vom putea stoca datele dvs. pe o perioadă mai lungă, dacă legea ne obligă în acest sens.

Datele obținute în mod automat în momentul accesării paginii auxologie.sre.ro vor fi stocate pe o perioadă de 60 zile, după care se vor șterge automat.

VI. CINE ARE ACCES LA DATELE DVS. ȘI CUI I LE PUTEM TRANSMITE?

Destinatarul datelor dumneavoastră cu caracter personal enumerate în prezenta Politică de Confidențialitate este Societatea Română de Endocrinologie (SRE), în calitate de operator de date cu caracter personal.

La datele dvs. personale pot avea acces și dezvoltatorul IT care se ocupă de mentenanța și gestiunea site-ului, precum și firma specializată care asigură găzduirea site-ului.

SRE NU transmite datele dvs. cu caracter personal către state terțe față de Uniunea Europeană sau către organizații internaționale!

Putem transmite datele dvs. cu caracter personal către instituții și/sau autorități publice (precum poliție, parchet, instanțe judecătorești, executori judecătorești etc.) la solicitarea acestora, dacă transferul datelor este necesar, iar solicitarea are la bază un temei legal.

VII. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
– Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. – dreptul de a primi informații detaliate cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de SRE;
– Dreptul de acces asupra datelor – puteți solicita și obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către SRE, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea. La cerere, SRE vă va elibera și o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate.
– Dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
– Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor personale în situațiile expres reglementate de lege, în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală. Cu toate acestea, SRE poate anonimiza respectivele date și continua prelucrarea în scopuri statistice.
– Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile expres reglementate de lege, în special în cazul în care contestați exactitatea respectivelor date personale (pe perioada necesară pentru a analiza dacă respectivele date sunt sau nu exacte) ori în cazul în care prelucrarea se dovedește a fi ilegală, dar dvs. nu doriți ștergerea respectivelor date, ci doar restricționarea prelucrării;
– Dreptul de opoziție – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. personale întemeiate pe interesul legitim al SRE, din motive precum situația particulară în care vă aflați;
– Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita transferul datelor dvs. cu caracter personal către un alt operator de date, într-un format structurat, care poate fi citit automat. Acest drept este aplicabil numai în cazul în care prelucrarea datelor personale are ca temei legal fie necesitatea prelucrării încheierea și executarea unui contract la care dvs. sunteți parte, fie consimțământul dvs., iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
– Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea datelor personale se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând, în mod gratuit și fără să fie necesar să vă motivați în vreun fel opțiunea. Retragerea consimțământului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă și legală;
– Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate de prelucrare a datelor luate de către SRE – în cazul în care SRE ia decizii automate în legătură cu datele dvs. personale, puteți fie să cereți și să obțineți intervenția umană, fie să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare ori să contestați decizia automată.
– Dreptul de a depune plângere – dacă considerați că acest lucru este necesar, puteți depune plângere în legătură cu modalitatea de prelucrare de către SRE a datelor cu caracter personal atât la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cât și în fața instanței judecătorești competente.

VIII. CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE?

Este important de reținut faptul că drepturile enumerate mai sus nu sunt drepturi absolute. Prin urmare, există excepții cu privire la exercitarea acestora, motiv pentru care fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să putem decide dacă aceasta este sau nu întemeiată. În măsura în care cererea este întemeiată, vom proceda conform solicitării dvs. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor dvs. de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

Cererile pentru exercitarea unui drept sau mai multor drepturi din cele enumerate anterior se transmit către Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul SRE, fie la sediul SRE din București, Sector 1, Bd. Aviatorilor nr. 34-38, cod poștal 011863, fie pe adresa de e-
mail protectiadatelor@sre.ro.

Ca regulă, cererea dvs. va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 1 lună de la primirea acesteia. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit cu maximum 2 luni dacă situația dvs. este deosebit de complexă sau numărul cererilor este foarte mare, caz în care vă vom comunica motivele întârzierii în termen de cel mult 1 lună de la primirea cererii.

Dacă nu vă putem identifica, nu vom putea da curs cererii dvs., motiv pentru care cererile anonime nu vor fi luate în considerare.

Ultima actualizare a prezentei politici: 23 mai 2019.

Comunicate

Plata cotizatiei anuale de membru prin transfer bancar

Stimati colegi, In cazul in care alegeti sa platiti cotizatia anuala de membru SRE prin transfer bancar, va rugam sa efectuati plata cu noile tarife majorate de la 1 ianuarie 2024 (75 lei pentru medici rezidenti si biologi/chimisti/fizicieni generalist, respectiv 150...

Update cotizatie anuala membru SRE

Stimati colegi, Conform deciziei Boardului SRE din 20 decembrie 2023 va anuntam ca incepand cu data de 1 ianuarie 2024 cotizatia de membru va fi majorata astfel: 150 lei pentru medici specialisti/primari si biologi/chimisti/fizicieni specialisti/principali si 75 lei...

Reamintire 2 – Convocarea Adunarii Generale a SRE

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII ROMÂNE DE ENDOCRINOLOGIE Stimați colegi, În temeiul Statutului Societății Române de Endocrinologie, Se convoacă Adunarea Generală a Societății Române de Endocrinologie în ședință ordinară, care se va desfășura la data de...