i. PRELUCRAREA ESTE NECESARĂ PENTRU ADERAREA DVS. LA ASOCIAȚIA SRE ȘI RESPECTAREA STATUTULUI SRE

În momentul în care doriți să vă înscrieți ca membru SRE, vă obligați să respectați Statutul SRE. Prevederile statutare prevăd în sarcina dvs. mai multe obligații care necesită prelucrarea datelor personale de către SRE, precum și drepturi rezervate membrilor SRE pentru exercitarea cărora este necesar să vă prelucrăm anumite date personale.

Prin urmare, atât pentru înscrierea dvs. ca membru SRE (aderarea la Asociația SRE), cât și pentru a asigura exercitarea drepturilor dvs. și executarea obligațiilor prevăzute de Statutul SRE pentru membrii asociației, inclusiv perceperea cotizației de membru SRE, putem prelucra următoarele categorii de date personale:

  • Date de identificare: (nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, CNP, serie și număr carte de identitate/pașaport, semnătură);
  • Date de contact: adresa de e-mail; nr. de telefon, adresă poștală de corespondență;
  • Date bancare în vederea menținerii evidenței achitării cotizațiilor (nr. cont bancar, banca și sucursala la care a fost deschis contul bancar);
  • Date referitoare la activitatea profesională (precum profesia, specialitatea, gradul profesional și universitar, denumirea și adresa locului de muncă actual și ale locurilor de muncă anterioare, funcția deținută, entitățile de învățământ absolvite).

Dacă cererea dvs. de înscriere în SRE a fost aprobată, vi se va crea cont online de membru SRE pe site-ul www.sre.ro, utilizându-se numele și prenumele dvs., precum și adresa de e-mail, aceste date fiind colectate în mod direct de la dvs. prin cererea de înscriere în SRE.

Ulterior, dvs. aveți posibilitatea de a completa în contul de membru SRE anumite date personale dintre cele enumerate în cadrul acestei secțiuni, care pot fi vizualizate atât de persoanele din conducerea SRE și/sau personalul asociației, cât și de către dezvoltatorul IT care se ocupă de mentenanța și gestiunea site-ului și de firma specializată care asigură găzduirea site-ului.

Ceilalți membri SRE pot vizualiza datele personale pe care dvs. le-ați completat în contul de membru SRE doar în cazul în care v-ați exprimat consimțământul, prin bifarea în contul de membru a acestei opțiuni (opțiunea ca ceilalți membri SRE să poate vizualiza datele introduse de dvs. în contul de membru SRE).

Celelalte date personale menționate în cererea de înscriere în SRE, dar care nu se regăsesc în contul online de membru SRE, precum și cele necesare pentru asigurarea exercitării drepturilor și executării obligațiilor prevăzute de Statutul SRE (precum seria și numărul cărții de identitate/pașaportului sau datele bancare) nu pot fi vizualizate de alți membri SRE, ci doar de persoanele din conducerea SRE și/sau personalul asociației.

De asemenea, adresa de e-mail va putea fi utilizată și pentru atingerea scopurilor asociației SRE, respectiv difuzarea informației de specialitate și ridicarea nivelului științific și tehnic al membrilor asociației.

ii. PRELUCRAREA ÎN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI DVS.

SRE poate prelucra adresa dvs. de e-mail cu scopul de a vă informa în legătură cu activitatea SRE, în cazul în care avem consimțământul dvs. în acest sens.

Puteți să nu fiți de acord cu prelucrarea adresei dvs. de e-mail în acest scop ori, dacă ați fost de acord cu prelucrarea în acest scop în trecut, însă nu mai doriți să primiți e-mailuri în legătură cu activitatea SRE, vă puteți dezabona oricând, gratuit și fără a fi necesară vreo motivare a dezabonării.

Dezabonarea nu va afecta calitatea dvs. de membru SRE și nu vă va împiedica să exercitați drepturile pe care le aveți în această calitate.