Obezitatea se asociază cu multiple probleme de sănătate, de la boli specifice la scăderea calității vieții, tulburări psihosociale și acces limitat la serviciile de sănătate publică.

Tags: Calitatea vietii, Obezitate