CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ A

SOCIETĂȚII ROMÂNE DE ENDOCRINOLOGIE

Stimați colegi,

În temeiul Statutului Societății Române de Endocrinologie,

Se convoacă Adunarea Generală a Societății Române de Endocrinologie în ședință ordinară, care se va desfășura la data de 20.06.2022, începând cu ora 18:00.

Lucrările ședinței se vor desfășura în București, Hotel Crowne Plaza, sala Crown Ballroom.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală este următoarea:

  1. Raportul de activitate pentru anul 2021;
  2. Stabilirea datei și locației pentru Congresul Național de Endocrinologie din anul 2023;
  3. Alegerea Consiliului de Conducere pentru mandatul 2023-2026;
  4. Alegerea Președintelui pentru mandatul 2027-2030;
  5. Diverse.

Cvorumul statutar este de jumătate plus unu din numărul membrilor SRE cu drept de vot (membrii cu cotizția achitată la zi [pentru 2022] până la data de 19.06.2022, inclusiv).

Documentul oficial poate fi consultat la https://www.sre.ro/wp-content/uploads/convocare-adunarea-generala-SRE-2022.pdf

Cu deosebită considerație,

Prof. Dr. Cătălina Poiană

Președinte

Societatea Română de Endocrinologie